eldat.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Milan Ticket Shop Kft.

eldat.hu

Felhasználási feltételek

MEGÁLLAPODÁS AZ F.C. INTER BELÉPŐJEGYEINEK VÁSÁRLÁSÁRÓL

 1. Általános megállapítások
 2. 1.1. A Milan Ticket Shop Kft. (továbbiakban: ÉLD ÁT) milánói futballmérkőzésekre értékesít belépőjegyeket. A Vevő tudomásul veszi, hogy a futballmérkőzésekre szóló jegyek biztosítása nem utazási szolgáltatás, hanem jegyárusítás. Ennek megfelelően a Vevő nem lefoglalja vagy előfizeti, hanem megvásárolja a mérkőzésre szóló jegyet, attól függetlenül, hogy a jegy esetleg nem kerül a szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő birtokába. A lefoglalt és kifizetett jegyet visszaadni, módosítani nem lehet, így annak a vételárát az ÉLD ÁT nem fizeti vissza.

  1.2. Az 1.1. pont szerintiek értelmében a mérkőzésjegyet a Vevő tehát előre vásárolja meg, annak az ismeretében, és annak elfogadásával, hogy a jegyet utólagosan veheti át.

  1.3. A jegyekkel kapcsolatban a vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ÉLD ÁT-nak nem áll módjában előre meghatározni a sor- és ülésszámot, azt a vevők véletlenszerűen kapják. A vevők az említetteket elfogadják, tudomásul veszik, hogy a jegyek elosztását az ÉLD ÁT befolyásolni nem tudja, a vevők a jegyeket ennek tudatában vásárolják meg előre, tehát utólagosan a jegyek által biztosított hely elhelyezkedéséért, komfortfokozatáért, egymással utazó résztvevők esetén a jegyek szomszédos elhelyezkedésének hiányáért reklamációt, módosítási illetve kártérítési igényt nem terjeszthetnek elő. Az ÉLD ÁT garantálja, hogy a belépőjegyek párosával egymás mellé szólnak.

 3. A jegyek ára

 4. 2.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jegy ára tartalmazza az ÉLD ÁT eljárási díját és a beszerzéssel járó költségeit is.

  2.2. A felek megállapítják, hogy a kiszállítási díj a szerződéskötéskor fizetendő.

  2.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy az ÉLD ÁT-nál kifizetett jegyár eltérhet, sőt frekventált mérkőzések esetén pedig jelentősen is eltérhet a jegyre nyomtatott ártól, illetve a feltüntetett árnak a megfelelő külföldi pénznemre konvertált összegétől, és az eltérés kifejezetten jelentős, akár a jegyen szereplő összeg tízszerese vagy ennél többszöröse is lehet. A vevő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy a majdan átadásra kerülő jegyen, illetve azokon a jegyeken, melyeket az vevő a mérkőzés helyszínén lát, talál, vásárol, egyéb módon megszerez, észlel, a jegy áraként feltüntetett összeg jelentősen eltérő – alacsonyabb - lehet a jelen szerződésben megállapítottnál. Az vevő ennek megfelelően már most lemond a jegyárkülönbözettel kapcsolatos valamennyi kifogásáról, térítési, visszafizetési illetve kártérítési igényéről, vagyis a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jegyárakkal kapcsolatban utólagosan semmiféle igényt, reklamációt nem támaszt.

  2.4. A vevő tehát tudatában van annak, hogy lehetséges, hogy a mérkőzés helyszínén kapható lenne a jelen szerződésben megjelölt árnál alacsonyabb vételárú jegy, melyet az vevő saját maga megvásárolhatna, és ebben az esetben esetleg még az ülőhely elhelyezkedését is megválaszthatná, de az is lehet, hogy az vevő nem kap a helyszíni közvetlen értékesítés útján jegyet, így lehetséges, hogy az ÉLD ÁT közreműködése nélkül nem is állna módjában a mérkőzést megtekinteni, feleslegesen utazna ki a mérkőzés helyszínére, vagy lehetséges, hogy úgy kapna jegyet, hogy a jegyek megjelenésekor –két héttel a mérkőzés előtt- ki kellene utaznia egy alkalommal a közvetlen beszerzés céljából, majd ismét ki kellene utaznia magára a mérkőzésre. Az vevő mindezek alapján szabad akaratából döntött úgy, hogy nem vállal kockázatot, hanem a speciális ár és a felár megfizetése mellett a biztos jegybeszerzést és a biztos részvételt választja, és az ÉLD ÁT-tól vásárolja meg a mérkőzésjegyeket, a vevő semmiféle kifogást, kártérítési-, árleszállítási-, térítési- vagy egyéb igényt nem terjeszthet elő. Az ÉLD ÁT-nak nem áll módjában felelősséget vállalni sem a jegyek nyomtatott árának esetleges eltéréséért, sem a jegyek által biztosított helyekért, sem pedig azért, hogy a mérkőzés helyszínen esetleg lehetett volna közvetlenül is jegyet kapni, esetleg kedvezőbb feltételekkel, de az ÉLD ÁT azért sem vállal felelősséget, ha a helyszínen nem lehet közvetlenül jegyeket vásárolni.

 5. A jegyek átvétele

 6. 3.1. A felek megállapítják, hogy a jegyek átvételének a helye Vevő által igénybe vett szálloda recepciója vagy pedig az ÉLD ÁT milánói címe: Via Privata Pantelleria 4.

  3.2. A vevő elfogadja, hogy a jegyek névre szólnak, így a cégünknek szüksége van az utazók személyes adataira (teljes név, születési dátum), esetleg a személyazonosságát igazoló okmány másolatára is, amelyet köteles az Intermaniához eljuttatni legkésőbb egy héttel az esemény kezdéséig. Ha ezt a vásárló megtagadja, akkor nem áll módunkban jegyet biztosítani a mérkőzésre, és a kifizetett összeget nem áll módunkban visszaadni. Névmódosításra a mérkőzés megkezdése előtti 72 óráig van lehetőség.

  3.3. A vevő tudomásul veszi, hogy a stadionba való bejutáshoz szükséges fényképes igazolvány a személyazanosság igazolása miatt (ez lehet személyigazolvány vagy útlevél).

 7. A változtatás jogának fenntartása

 8. 4.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a nemzetközi sportéletben kialakultaknak megfelelően a mérkőzések rendezői a változás jogát fenntartják, sőt a liga mérkőzések időpontja a televíziós közvetítések miatt, a közvetítéseknek megfelelően változhat, hétvége esetén szombaton vagy vasárnap, hétköznap pedig kedden vagy szerdán tartják meg a mérkőzést, de még ezen általános szokás alól is lehetnek kivételek.

  4.2. A vevő tudomásul veszi, hogy a mérkőzések végleges időpontját a rendezők egy héttel a meghirdetett mérkőzési időpont előtt teszik közzé. A mérkőzés végleges időpontjának az ellenőrzése az vevő kötelezettsége, az ÉLD ÁT az ellenőrzés elmaradásából származó károkért nem vonható felelősségre. A mérkőzések meghirdetettől eltérő időpontban történő megtartásáért az ÉLD ÁT-nak semmiféle felelősséget nem áll módjában vállalni.

  4.3. A vevő tudomásul veszi, hogy szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a hatóságok vagy a verseny szervezői a mérkőzést lemondják. A vevő tudomásul veszi, az ilyen esetekben a ÉLD ÁT sem visszatérítésre, sem kártérítésre nem kötelezhető, tekintettel arra, hogy ilyenkor az ÉLD ÁT-on kívül álló és az ÉLD ÁT által nem befolyásolható körülmény miatt kerül a vevő olyan helyzetbe, hogy a mérkőzésen nem tud részt venni.

 9. Vegyes rendelkezések

 10. 5.1. A jegyeket a vevő nem hozhatja kereskedelmi forgalomba. Ezen kötelezettség megszegése esetén az ÉLD ÁT a jelen szerződéstől jogosult elállni.

  5.2. A vevő köteles a jelen szerződés rendelkezéseit megismertetni a vevő által megrendelt jegyeket ténylegesen birtokló illetve felhasználó személyekkel is. A tájékoztatás elmaradásából származó károkért az ÉLD ÁT nem vállal felelősséget. (Például a vevő köteles tájékoztatni a jegyet használó személyt a helyszíni problémakezelésről, és amennyiben ezen tájékoztatás elmarad, és ezért a jegyet ténylegesen használó személy nem tud segítséget kérni, és ezért kár éri, úgy az ÉLD ÁT ezen kárért felelősséget nem tud vállalni, a felelősség a vevőt terheli.)

 11. Az utas elállása
 12. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal - bánatpénz megfizetése mellett - bármikor elállhat.
  A bánatpénz számításának alapja az utazás teljes részvételi díja.

  6.1., Belépőjegy vásárlása estén erre nincsen lehetőség.

  6.2., Repülős illetve buszos utazások esetén:


  - indulás elötti 15 napig 80%


  - indulás elötti 8-14 napig 90%


  - naptól 100%


  A VÁSÁRLÁS MENETE

  A Webshopban 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, és létrehozza az adásvételi szerződést, egyúttal ezáltal nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, a Vásárlási útmutatóban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint a Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

  A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét és tartalmát a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése, valamint a Vásárlási útmutató együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

  A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Webshop felületén. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak a rendelés véglegesítését megelőzően lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Rendelés véglegesítése a „Rendel” gomb megnyomásával történik. A Szolgáltató jogosult kétség esetén a Vásárló valódiságát ellenőrizni, illetőleg az adatok egyeztetése végett a Vásárlóval a kapcsolatot felveheti (amennyiben érvényes elérhetőség megadásra került).

  A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve bizonyos idő után a kosáridő lejár. Szolgáltató rögzíti, hogy a Belépőjegy kosárban történő elhelyezése nem jelenti a Belépőjegy lefoglalását. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

  A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a „Rendel” gomb megnyomásával a Vásárló nyilatkozik a szerződés létrehozásáról, mely nyilatkozat a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

  A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség. Bankkártyás fizetés esetén a visszaigazolás egyben a fizetés sikerességének visszaigazolása is, míg banki átutalásos fizetési mód választása esetén a visszaigazolás tartalmazza az átutaláshoz szükséges adatokat.

  A Szolgáltató által e-mail útján küldött bármely dokumentum (pl. visszaigazolás, számlakép, jegy, voucher stb.) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha az a Vásárló számára megismerhetővé vált.

  A vételár devizanemét a Webshop „Kosár oldala”, valamint banki átutalásos fizetés esetén a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A Vásárló a megadott devizában köteles a vételárat megfizetni. Az eltérő devizanemű bankszámlákról történő, illetve az eltérő devizanemben történő fizetésből eredő többletköltségekért, valamint időveszteségből eredő károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

  A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban, vagy euróban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják/ vagy ÁFA mentes árak külföldi jegyek esetében. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak.

  A Szolgáltató bankkártyás fizetés mellett banki átutalásos fizetési módot is elfogad. Banki átutalásos fizetési mód esetén a Vásárló köteles a banki átutaláshoz szükséges adatokat tartalmazó visszaigazolás e-mail fiókjába történő beérkezését követően 3 napon belül a Belépőjegy(ek) teljes árát megfizetni a Szolgáltatónak a visszaigazolásban megadott bankszámlaszámára. Amennyiben a vételár 3 napon belül nem érkezik be a Szolgáltató bankszámlájára a Szerződés automatikusan megszűnik a 4. napon. Kivételt képeznek a repülőjeggyel párosult utazási csomagok, mert ezek esetében 24 órán belül esedékes a fizetés.

  A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a teljes vételárnak a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás esetén köteles a Belépőjegy(ek) átadására. Amennyiben a Megrendelés Webshopon történő leadása és a vételárnak a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírásának időpontja között a kiválasztott típusú Belépőjegy elfogy, úgy Szolgáltató jogosult az adásvételtől elállni, mely esetben a vételár összegének a Vásárló részére történő visszautalásán kívül további felelősség nem terheli.

  Az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba történik, nincs lehetőség a személyes átvátelre. Irodánk online iroda. Meccsbelépők esetében lehetséges a meccs előtti személyes átvátel, ha ezt előre egyeztetve van és képviselőnk a helyszínen tartózkodik. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza a jegyet vagy a jegy felvételéhez szükséges vouchert. Ez egy teljes értékű elektronikus Jegy. A jegyen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.

  Az elektronikus jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti.

  Az elektronikus jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A elektronikus belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott QR kóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

  A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat megfelelő "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára a telefonjukon megjelenített Belépőjegy QR kódjának leolvasásával. A kijelző felbontása, karcossága, a rajta levő fólia illetve egyéb, a leolvashatóságot akadályozó tényező miatti eredménytelen beléptetésért a felelősség a Vásárlót terheli.

  Elállási és felmondási jog:

  A vásárlás a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni. Amennyiben még a jegyek nem kerültek kiküldésre, de a fizetés már megtörtént, úgy az adott esemény előtti napig van lehetőségünk a jegyek kiküldésére elektronikus formában, vagy képviselőnktől az esemény előtt személyes átvételre van lehetőség előre való tájékoztatás alapján. Utolsó vacsora múzeum jegyek esetében amennyiben jegyigénylés került elküldésre, és az esemény előtti napig nem kerül a voucher kiküldésre, akkor a teljes összeg visszafizetésre kerül 1-3 munkanapon belül.

  A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke a Vételár értékéig korlátozott.

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

  A Rendezvényre vonatkozó szabályok

  A Rendezvény megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező személye a Belélpőjegyen kerül feltűntetésre.
  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása és minősége kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg.

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen történő részvétel során a Vásárlót, vagy a Rendezvényen részt vevő más személyt érő bármilyen kár, sérülés vagy baleset esetén a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendezvényen történő részvételt megelőzően tájékozódik a Rendezvény részvételi és látogatási szabályairól, valamint azokat maradéktalanul betartja.

  Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

  A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági elemeket tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági elemek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

  Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználói kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor és a Belépőjegy átadásakor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

  A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a rendezvény szervezőjének tájékoztatása az irányadó a jegyek visszaváltásának folyamatát vagy új időpontban való felhasználását illetően. A Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi Facebook-oldalán a jegy-visszaváltásra/új időpontban való felhasználására vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

  Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

  PANASZKEZELÉS

  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.tv. alapján fogyasztónak minősülő Vásárlók panaszt nyújthatnak be a Szolgáltató székhelyén személyesen szóban vagy írásban, illetőleg postai úton.

  Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja.

  Szóbeli panaszt a Szolgáltató telefonon keresztül nem fogad.

  A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését a Szolgáltatóval megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont.

  A felek a szerződéssel, illetve annak értelmezésével, létrejöttével, érvényességével, megszűnésével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely vitás kérdést elsősorban békés úton kötelesek megoldani.

  Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen ÁSZF-ben foglalt bármely felelősségkorlátozást, illetve kizárást értelemszerűen kizárólag a vonatkozó jogszabályok által megengedett körben, mértékben és formában kell értelmezni és alkalmazni – ennek kifejezett külön jelölése nélkül is -, és az semmilyen esetben nem járhat a kógens jogszabályi rendelkezések sérelmével.Balatonkenese, 2022. február 01.

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)