MEGÁLLAPODÁS BELÉPŐJEGYEINK VÁSÁRLÁSÁRÓL

1. Általános megállapítások

1.1. A Milan Ticket Shop Kft. (továbbiakban: Ticketmania) futballmérkőzésekre értékesít belépőjegyeket. A Vevő tudomásul veszi, hogy a futballmérkőzésekre szóló jegyek biztosítása nem utazási szolgáltatás, hanem jegyárusítás. Ennek megfelelően a Vevő nem lefoglalja vagy előfizeti, hanem megvásárolja a mérkőzésre szóló jegyet, attól függetlenül, hogy a jegy esetleg nem kerül a szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő birtokába. A lefoglalt és kifizetett jegyet visszaadni, módosítani nem lehet, így annak a vételárát a Ticketmania nem fizeti vissza.
1.2. Az 1.1. pont szerintiek értelmében a mérkőzésjegyet a Vevő tehát előre vásárolja meg, annak az ismeretében, és annak elfogadásával, hogy a jegyet utólagosan veheti át.
1.3. A jegyekkel kapcsolatban a vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Ticketmanianak nem áll módjában előre meghatározni a sor- és ülésszámot, azt a vevők véletlenszerűen kapják. A vevők az említetteket elfogadják, tudomásul veszik, hogy a jegyek elosztását a Ticketmania befolyásolni nem tudja, a vevők a jegyeket ennek tudatában vásárolják meg előre, tehát utólagosan a jegyek által biztosított hely elhelyezkedéséért, komfortfokozatáért, egymással utazó résztvevők esetén a jegyek szomszédos elhelyezkedésének hiányáért reklamációt, módosítási illetve kártérítési igényt nem terjeszthetnek elő. A Ticketmania garantálja, hogy a belépőjegyek párosával egymás mellé szólnak.

2. A jegyek ára

2.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jegy ára tartalmazza a Ticketmania eljárási díját és a beszerzéssel járó költségeit is.
2.2. A felek megállapítják, hogy a kiszállítási díj a szerződéskötéskor fizetendő.
2.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ticketmanianál kifizetett jegyár eltérhet, sőt frekventált mérkőzések esetén pedig jelentősen is eltérhet a jegyre nyomtatott ártól, illetve a feltüntetett árnak a megfelelő külföldi pénznemre konvertált összegétől, és az eltérés kifejezetten jelentős, akár a jegyen szereplő összeg tízszerese vagy ennél többszöröse is lehet. A vevő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy a majdan átadásra kerülő jegyen, illetve azokon a jegyeken, melyeket az vevő a mérkőzés helyszínén lát, talál, vásárol, egyéb módon megszerez, észlel, a jegy áraként feltüntetett összeg jelentősen eltérő –alacsonyabb- lehet a jelen szerződésben megállapítottnál. Az vevő ennek megfelelően már most lemond a jegyárkülönbözettel kapcsolatos valamennyi kifogásáról, térítési, visszafizetési illetve kártérítési igényéről, vagyis a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jegyárakkal kapcsolatban utólagosan semmiféle igényt, reklamációt nem támaszt.
2.4. A vevő tehát tudatában van annak, hogy lehetséges, hogy a mérkőzés helyszínén kapható lenne a jelen szerződésben megjelölt árnál alacsonyabb vételárú jegy, melyet az vevő saját maga megvásárolhatna, és ebben az esetben esetleg még az ülőhely elhelyezkedését is megválaszthatná, de az is lehet, hogy az vevő nem kap a helyszíni közvetlen értékesítés útján jegyet, így lehetséges, hogy a Ticketmania közreműködése nélkül nem is állna módjában a mérkőzést megtekinteni, feleslegesen utazna ki a mérkőzés helyszínére, vagy lehetséges, hogy úgy kapna jegyet, hogy a jegyek megjelenésekor –két héttel a mérkőzés előtt- ki kellene utaznia egy alkalommal a közvetlen beszerzés céljából, majd ismét ki kellene utaznia magára a mérkőzésre. Az vevő mindezek alapján szabad akaratából döntött úgy, hogy nem vállal kockázatot, hanem a speciális ár és a felár megfizetése mellett a biztos jegybeszerzést és a biztos részvételt választja, és a Ticketrmaniatól vásárolja meg a mérkőzésjegyeket, a vevő semmiféle kifogást, kártérítési-, árleszállítási-, térítési- vagy egyéb igényt nem terjeszthet elő. A Ticketmanianak nem áll módjában felelősséget vállalni sem a jegyek nyomtatott árának esetleges eltéréséért, sem a jegyek által biztosított helyekért, sem pedig azért, hogy a mérkőzés helyszínen esetleg lehetett volna közvetlenül is jegyet kapni, esetleg kedvezőbb feltételekkel, de a Ticketrmania azért sem vállal felelősséget, ha a helyszínen nem lehet közvetlenül jegyeket vásárolni.

3, A jegyek átvétele

3.1. A felek megállapítják, hogy a jegyek átvételének a helye Vevő által igénybe vett szálloda recepciója.

3.2. A vevő elfogadja, hogy a jegyek névre szólnak, így a cégünknek szüksége van az utazók személyes adataira (teljes név, születési dátum) ,esetleg a személy azonosságát igazoló okmány másolatára is, amelyet köteles a Ticketmaniához eljuttatni legkésőbb egy héttel az esemény kezdéséig. Ha ezt a vásárló megtagadja, akkor nem áll módunkban jegyet biztosítani a mérkőzésre, és a kifizetett összeget nem áll módunkban visszaadni. Névmódosításra a mérkőzés megkezdése előtti 72 óráig van lehetőség.

3.3. A vevő tudomásul veszi, hogy a stadionba való bejutáshoz szükséges fényképes igazolvány a személyazanosság igazolása miatt. (ez lehet személyigazolvány vagy útlevél)

4. A változtatás jogának fenntartása

4.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a nemzetközi sportéletben kialakultaknak megfelelően a mérkőzések rendezői a változás jogát fenntartják, sőt a Liga mérkőzések időpontja a televíziós közvetítések miatt, a közvetítéseknek megfelelően változhat, hétvége esetén szombaton vagy vasárnap, hétköznap pedig kedden vagy szerdán tartják meg a mérkőzést, de még ezen általános szokás alól is lehetnek kivételek.
4.2. A vevő tudomásul veszi, hogy a mérkőzések végleges időpontját a rendezők egy héttel a meghirdetett mérkőzési időpont előtt teszik közzé. A mérkőzés végleges időpontjának az ellenőrzése az vevő kötelezettsége, a Ticketmania az ellenőrzés elmaradásából származó károkért nem vonható felelősségre. A mérkőzések meghirdetettől eltérő időpontban történő megtartásáért a Ticketmanianak semmiféle felelősséget nem áll módjában vállalni
4.3. A vevő tudomásul veszi, hogy szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a hatóságok vagy a verseny szervezői a mérkőzést lemondják. A vevő tudomásul veszi, az ilyen esetekben a Ticketmania sem visszatérítésre, sem kártérítésre nem kötelezhető, tekintettel arra, hogy ilyenkor a Ticketmanian kívül álló és a Ticketmania által nem befolyásolható körülmény miatt kerül a vevő olyan helyzetbe, hogy a mérkőzésen nem tud részt venni.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A jegyeket a vevő nem hozhatja kereskedelmi forgalomba. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Ticketmania a jelen szerződéstől jogosult elállni.
5.2. A vevő köteles a jelen szerződés rendelkezéseit megismertetni a vevő által megrendelt jegyeket ténylegesen birtokló illetve felhasználó személyekkel is. A tájékoztatás elmaradásából származó károkért a Ticketmania nem vállal felelősséget. (Például a vevő köteles tájékoztatni a jegyet használó személyt a helyszíni problémakezelésről, és amennyiben ezen tájékoztatás elmarad, és ezért a jegyet ténylegesen használó személy nem tud segítséget kérni, és ezért kár éri, úgy a Ticketmania ezen kárért felelősséget nem tud vállalni, a felelősség a vevőt terheli.)

UTOLSó VACSORA MÚZEUMJEGYEK

-Hol található a múzeum?

20100 Milánó, Piazza Santa Maria della Grazia 2. (a KAPCSOLTOK menüpontban térképen is megtekinthető)

-Hogyan tudok eljutni a múzeumhoz?

Az 1-es metro vonalán a Conciliazione o Cadorna megállóban kell leszállni majd gyalogolni kell a múzeumhoz.(Sárga turista tájékoztató táblán jelzik az utat az templomig.)
A 2-es merto vonalán a Cadorna megállóban kell leszállni majd gyalogolni kell a múzeumhoz.(Sárga turista tájékoztató táblán jelzik az utat az templomig.)
A 16 villamossal a Corso Magenta megállóben kell leszállni és ott van a Santa Maria delle Grazie térem.

-A helyszínen tudok belépőjegyet venni?

A helyszínen nem lehet jegyet vásárolni, csak az előre megvett jegyek átadása folyik a múzeumban.

-Ha mégsem jó a kapott időpont akkor át tudom cserélni másikidőpontra?

Nem, a megvásárolt jegyek csak abban a pontos időpontban használhatóak fel. Kérjük hogy ezért előre pontosan adja meg hogy mi a megfelelő időtartam , amikor alkalmas a múzeumlátogatás!

-Miután visszaigazoltam és elfogadtam az ajánlatot , kifizettem a jegyek, akkor tudom törölni a fogalást vagy jegyigénylést?

Ha a kiajánlott időpontot visszaigazolja nekünk, mi megvesszük a jegyeket így a rendelést később már nem lehet törölni, a jegyeket ki kell fizetni cégünknek. Kérjük ezért figyelmesen válasszon időpontot! A jegyigénylés során a múuemnak a kért időpont előtti napig van lehetősége küldeni nekünk a pontos időpontot!

-Igényelt jegyek esetében mit kell tudnom?

Ha az kért időpontban nincsen jegyünk akkor tudunk igényelni. Jegyigénylést csak a jegyek árának kifizetése után tudjuk csak elindítani.  Az igényelt jegyek esetén nem tudunk konkrét időpontot mondani hogy mikorra fognak szólni a jegyek, azért kell a legtágabb időhatárt megadni amikor megfelelő még a múzeum meglátogatása. Ilyen esetben lehet hogy csak az utazás előtti napokban kerül kiküldésre a voucher a pontos időponttal. A múzeumnak mindig a kért időpont előtti nap estig van lehetősége a pontos időpont megküldésére.

Ha a megadott időhatáron belülre mégsem tudnánk jegyet biztosítani, akkor a pénz visszafizetésre kerül. A visszafizetés a jegyigényléshez megadott időtartam utáni 1-3 munkanapon belül megtörténik, ha tudjuk az utaláshoz szükséges banki adatokat. Vagy miután megkaptuk a banki adatokat, azt követő 1-3 munkanapon belül történik meg a visszafizetés.-

-Mennyi ember mehet be egy turnusba?

Egy turnusban 30 ember mehet be egyszerre.

-Mennyi ideig tart a látogatás?

Egy turnus 15 percet tölthet el a képnél.

-Fényképet lehet készíteni a képről?

Fényképet vaku nélkül leh készíteni a képről.

-Mikor és hogyan kapom meg a jegyeket?

A jegyeket a kinyomtatott voucherrel, és annak a személynek a személyigazolványa vagy útlevele szükséges akinek a nevére szól a voucher. Ha az a személy akinek a nevére lett kérve a voucher bármi okból nem tud megjelenni, kérjük időben jelezze hogy legyen idő elintézni hogy másik személy is felvehesse a jegyeket.

A jegyeket minimum 20 perccel a pontos időpont előtt fel kell venni. A pontos időpontig való várakozási idő alatt érdemes megtekinteni a múzeum melletti Santa Maria delle Grazie templomot.

A templom bemutatását megtalálja a A KÉPRŐL menüpontban.

-Csoport menne, mit tegyek?

Kérjük írjon nekünk vagy hívjon minket ha több mint 10 főről lenne szó.

Elérhetőségeink: info@utolsovacsora.hu vagy info@eldat.hu.

-A megrendelt jegyeket hogyan tudom kifizetni?

A megrendelt jegyeket magyar cégünknek átutalással vagy bankkártyás fizetéssel tudja kifizetni.
Ha bankkártyával szeretne fizetni azt kérjük előre jelezze.
Az átutaláshoz szükséges adatokat a visszaigazoló e-mailben küldjük.

-Mi a foglalás menete?

Jegyigénylését küldje el nekünk a www.utolsovacsora.hu  oldalon a ÁR/FOGLALÁS oldalunkon a jobb oldali mezők pontos kitöltésével vagy közvetlenül az info@utolsovacsora.hu  vagy info@eldat.hu email címünkre.

Kérjük adja meg a legtágabb időtartamot, amikor alkalmas lenne az időpont a múzeum meglátogatására. Adja meg hogy mennyi darab jegyet szeretne és a jegyet igénylők életkorát.

(amennyiben nem adja meg előre az életkorokat úgy csak teljes árú jegyet tudunk biztosítani!)

Emailjére 24 órán belül válaszolunk.

-Mik a jegyárak?

Teljes árú jegy ( 25 év felett ) : 7260 Ft/db

Fél-Kedvezményes jegy: (18-24 év között) : 4620 Ft/db

Kedvezményes jegy ( 18 év alatt) : 3960 Ft/ db

-Hogyan van nyitva a múzeum?

A múzeum a hétfői napokon zárva van, a hét többi napján reggel 8.15-től indul és este 18.45-kor indul az utolsó turnus.

MILANÓI DÓM BELÉPŐJEGYEK ÉS EGYÉB NEM RÉSZLETEZETT BELÉPŐJEGYEK

A belépőjegyeket a pénz beérkezése után tudjuk intézni a kért eseményre , annak pontos időpontját egyeztetve vagy a rendelés során megadva.

-Ha mégsem tudok elutazni az eseményre, akkor visszakapom a belépőjegy árát?

Nem, ilyen esetben nem jár vissza a jegyek ára.

A Webshopban 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, és létrehozza az adásvételi szerződést, egyúttal ezáltal nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, a Vásárlási útmutatóban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint a Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét és tartalmát a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése, valamint a Vásárlási útmutató együttesen alkotják az írásbeli szerződést.